Strung de antrenare centrală pentru matriță de sticlă